Rejestracja konta

 
Avatar – zdjęcie

Adres email służy do logowania.


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

AvatarFiltry


Akceptacja regulaminu jest wymagana.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wiejska Iława, reprezentowana przez Wójta Gminy Iława, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, tel. 89 649 24 18, email: gmina@gmina-ilawa.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grupa Prawna TOGATUS Sp. z o.o., ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn, tel. 534 860 829, mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.


Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry