Konsultacje Urzędu  ewidencja miejscowości ulic i adresów

Zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława

Konsultacje społeczne dot. zmiany rodzaju 17 miejscowości w gminie Iława, które obecnie zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości są ustalone jako części innych wsi lub osady

Konsultacja zakończona 2022-01-28

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława

Opis

Konsultacje społeczne dot. zmiany rodzaju 17 miejscowości w gminie Iława, które obecnie zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości są ustalone jako części innych wsi lub osady

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców niżej wymienionych miejscowości na temat planowanej zmiany rodzaju miejscowości. Obecnie wg urzędowego wykazu nazw miejscowości stanowią one część innych wsi lub osad, co w ocenie tut. organu nie odpowiada dzisiejszemu charakterowi tych miejscowości. Miejscowości te charakteryzują się wyodrębnioną zabudową o funkcjach rolnych, turystycznych (są wyodrębnione przestrzennie wobec ich „głównych miejscowości), tym samym odpowiadają definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Należy również zaznaczyć, że w ww. miejscowościach prowadzona jest odrębna numeracja porządkowa nieruchomości.
Ponadto, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie będzie można nadawać numerów porządkowych budynkom w miejscowościach stanowiących część wsi, a istniejącą numerację należy przenumerować lub wszcząć procedurę zmiany rodzaju miejscowości.
W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości (przekształcenie na samodzielną wieś) stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie, tj. nie spowoduje konieczności zmiany w nazwie miejscowości oraz numeracji porządkowej istniejących adresów.
Poniżej wykaz miejscowości, które obecnie stanowią część innej wsi lub osady:
1) Borek, Franciszkowo Dolne, Pikus - stanowią część wsi Franciszkowo;
2) Kozianka - stanowi przysiółek osady Dziarnówko;
3) Dąbrowa – stanowi część wsi Gromoty;
4) Skarszewo – stanowi o część wsi Gulb;
5) Julin, Lowizowo – stanowią część wsi Kałduny;
6) Laseczno Małe – stanowi część wsi Laseczno;
7) Praszki – stanowi część wsi Makowo;
8) Przejazd, Urwisko – stanowią część wsi Mątyki;
9) Rodzone – stanowi przysiółek wsi Smolniki;
10) Jażdżówki, Jezierzyce – stanowią część wsi Tynwałd;
11) Kwiry, Windyki – stanowią część wsi Wola Kamieńska
Po zakończeniu terminu składania wniosków, na stronie internetowej gminy Iława, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iławie zostanie zamieszczona informacja z omówienia wyników konsultacji

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 1443), §2 uchwały Nr XLIII/415/2014 Rady Gminy Iława z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Obszar tematyczny

ewidencja miejscowości ulic i adresów

Administrator konsultacji

Tomasz Konarski

Termin konsultacji

2022-01-11 - 2022-01-28

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-01-29

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-01-11
2022-01-11

Ankieta

Tytuł
zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława
Termin
2022-01-11 - 2022-01-28
Koniec konsultacji: 2022-01-28

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 304 10 2022-01-24, Pon., 19:28

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry