Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława

Ankieta:


zmiana rodzaju miejscowości w gminie Iława

Punkt konsultacji zakończony: 2022-01-28

Podsumowanie ankiety

Do dnia 28 stycznia 2022 r. wpłynęło łącznie 117 formularzy (ankiet), przy czym liczba oddanych głosów przedstawia się następująco: Borek – 7 głosów, Franciszkowo Dolne – 6 głosów, Skarszewo – 22 głosy, Laseczno Małe – 2 głosy, Przejazd – 2 głosy, Kwiry – 32 głosy, Windyki – 11 głosów, Rodzone – 15 głosów, Kozianka – 10 głosów, Lowizowo – 4 głosy, Julin – 2 głosy, Pikus – 4 głosy. W formie papierowej oddano łącznie 97 głosy, natomiast w formie on-line za pośrednictwem zakładki „Konsultacje społeczne” oddano 10 głosów (2 dot. m. Laseczno Małe, 1 dot. m. Przejazd, 7 dot. m. Kwiry). Wszystkie oddane głosy były za wyrażeniem zgody na zmianę rodzaju miejscowości na samodzielną miejscowość typu wieś

Więcej na stronie:  https://www.gmina-ilawa.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/323

Do góry